fresco

1994 Ibrahim 100 X 200 cm
Holly Family Church Bahir, Egypt

previous | fresco | next